Seadmete vahetamise järjekord

Sisselülitamise järjestus

1. Lülitage välise jaotuskarbi toiteõhu lüliti sisse
2. Lülitage sisse seadme peatoitelüliti, tavaliselt kollane punane nupp, mis asub seadme taga või küljel.
3. Lülitage arvuti host sisse
4. Pärast arvuti sisselülitamist vajutage toitenuppu
5. Avage vastav prindijuhtimistarkvara
6. Vajutage seadme prindipea toitenuppu (HV)
7. Vajutage seadme UV-lambi toitenuppu (UV)
8. Lülitage UV-lamp juhttarkvara kaudu sisse

Sisselülitamise järjestus

1. Lülitage UV-lamp juhttarkvara kaudu välja.Kui UV-lamp on välja lülitatud, pöörleb ventilaator suurel kiirusel
2. Lülitage seadme düüsi toitenupp (HV) välja.
3. Pärast UV-lambi ventilaatori pöörlemise lõpetamist lülitage seadme UV-toitenupp (UV) välja
4. Lülitage seadme toide välja
5. Sulgege juhtimistarkvara ja muu töötarkvara
6. Lülitage arvuti välja
7. Lülitage seadme peatoitelüliti välja
8. Lülitage välise jaotuskarbi toiteõhu lüliti välja

UV-lambi igapäevane hooldus

1. UV-lamp puhastab tinti ja adsorbeerub filtri ekraanil ja ventilaatori labal vähemalt kord kuus, et tagada hea ventilatsioon ja soojuse hajumine;
2. UV-lambi filtriekraani vahetada iga poole aasta (6 kuu) järel;
3. Ärge katkestage UV-lambi toiteallikat, kui UV-lambi ventilaator veel pöörleb;
4. Vältige tulede sagedast sisse- ja väljalülitamist ning ajavahemik tulede välja- ja sisselülitamise vahel peaks olema pikem kui üks minut;
5. Tagada toitekeskkonna pinge stabiilsus;
6. Hoida eemal märgade söövitavate ainetega keskkonnast;
7. Mõõtke sageli, kas UV-lambi kesta temperatuur on liiga kõrge või liiga madal;
8. Ventilaatoriaknast UV-lambisse on keelatud kukkuda kruvisid või muid tahkeid esemeid;
9. Hea ventilatsiooni tagamiseks vältige varjualuse ventilaatori või filtriekraani blokeerimist;
10. Veenduge, et õhuallikas ei oleks vett, õli ega korrosiooni;